چه شکلاتی برای دوران عادت ماهیانه بهتر است؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

شکلات تلخ شکلات پریود

آیا شکلات باعث شادی می شود؟


شکلات تلخ منبع خوبی از منیزیم است که نه تنها نوسانات خلقی را از بین میبرد بلکه به تنظیم سروتونین - هورمون شادی نیز کمک می کند.
برای افزایش سروتونین ، شکلاتی که 60 درصد یا بیشتر کاکائو دارد را مصرف کنید.

..