اگر هروز الکل بنوشید چه اتفاقی می افتد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

الکل نوشیدن روزانه ی الکل

نوشیدن روزانه ی الکل

نوشیدن بیش از حد ، شما را در معرض خطر برخی سرطان ها مانند سرطان دهان ، مری ، گلو ، کبد و سینه قرار می دهد.
الکل بر سیستم ایمنی بدن شما تأثیر بگذارد. اگر هر روز یا تقریباً هر روز بنوشید ، دچار بیماری ها نقص سیستم ایمنی بدن می شوید.

..