آیا الکل سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

الکل سیستم ایمنی ضعیف

الکل باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود

اگر هر روز یا تقریباً هر روز الکل بنوشید ، ممکن است متوجه شوید که بیشتر از افرادی که نمی نوشند ، دچار سرماخوردگی ، آنفولانزا یا بیماریهای دیگر می شوید زیرا الکل می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و بدن را مستعد عفونت کند.
الکل بر نحوه عملکرد میکروب های مفید روده با سیستم ایمنی تأثیر می گذارد. الکل همچنین دیواره ی روده را خراب می کند و باعث می شود باکتری های بیشتری داخل خون شوند...
نوشیدن زیاد الکل باعث کاهش تعداد و عملکرد سه نوع سلول مهم در سیستم ایمنی بدن شما مثل ماکروفاژها ، سلولهای T و C می شود.

..