آیا میشود با معده ی خالی پرتقال خورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

مرکبات معده ی خالی خوردن پرتقال

خوردن مرکبات با معده ی خالی

خوردن مرکبات با معده خالی ممکن است اسید معده را افزایش دهد.
علاوه بر این فیبر و فروکتوز میوه ها می تواند باعث کند شدن عملکرد دستگاه گوارش شما شود البته در صورتی که معده خالی باشد.
باید از خوردن میوه هایی با فیبر سخت مانند گواوا و پرتقال در اوایل صبح خودداری کنید

..