آیا خون قاعدگی می تواند باعث عفونت مردان شود؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

آیا خون قاعدگی کثیف است خون قاعدگی عفونت

آیا خون قاعدگی کثیف است؟

خون قاعدگی 100٪ برای آلت تناسلی ضرری ندارد. اما برخی از مردم هنوز هم تحت این تصور که خون دوره ی عادت ماهیانه "کثیف" است ، هستند و تصور میکنند که اگر با آن تماس پیدا کنند بیمار می شوند!
خون دوره ی عادت ماهیانه ، روش بدن برای بیرون راندن سموم شناخته نمی شود بلکه فقظ ترشحات واژن هستند- مقدار کمی خون ، بافت رحم ، لایه مخاطی و باکتری های بدن.

..