قرار گرفتن در معرض نور قرمز در صبح باعث بهبود بینایی می شود

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

محققان بریتانیایی می گویند یک دوز هفتگی نور قرمز عمیق در صبح ممکن است از تیرگی بینایی با افزایش سن محافظت کند. گلن جفری، نویسنده ارشد یک مطالعه کوچک جدید در دانشگاه کالج لندن می‌گوید: «استفاده از یک دستگاه LED ساده یک بار در هفته، سیستم انرژی تخریب شده در سلول‌های شبکیه را مانند شارژ مجدد باتری، شارژ می‌کند.

محققان دریافتند که قرار گرفتن روزانه سه دقیقه‌ای در معرض نور قرمز عمیق با طول موج بلند، سلول‌های میتوکندری تولیدکننده انرژی در شبکیه را روشن می‌کند و دید را به طور طبیعی بهبود می بخشد.

در این مطالعه جدید، محققان می خواستند تأثیر سه دقیقه قرار گرفتن در معرض نور قرمز را یک بار در هفته ارزیابی کنند و اینکه آیا قرار گرفتن در معرض نور قرمز در صبح یا بعد از ظهر تفاوت ایجاد می کند.

این مطالعه شامل 13 زن و هفت مرد 34 تا 70 ساله بود که هیچ بیماری چشمی نداشتند. شرکت کنندگان در صبح بین ساعت 8 صبح تا 9 صبح سه دقیقه در معرض نور قرمز عمیق 670 نانومتری قرار گرفتند.

بینایی رنگ آنها سه ساعت بعد از این قرار گرفتن دوباره مورد آزمایش قرار گرفت و 10 شرکت کننده نیز یک هفته پس از قرار گرفتن در معرض نور دوباره مورد آزمایش قرار گرفتند.

به طور متوسط، 17٪ بهبود "قابل توجه" در دید رنگ وجود داشت که به مدت یک هفته ادامه داشت. نتایج نشان داد که برخی از شرکت کنندگان مسن تر به مدت یک هفته 20 درصد بهبود بینایی داشتند.

به گفته وب سایت UPI، وقتی همان آزمایش در بعد از ظهر انجام شد، هیچ بهبودی در دید رنگ مشاهده نشد.
..